Tradycje w branży budowlanej sięgają trzem pokoleniom.Zalety naszej firmy to jakość, trwałość i termi­nowość.
A także oświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych
i użyteczności publicznej.

Wykonawstwo obie­któw budowlanych, remonty, adaptacje, modernizacja budowli.

Kadra kierownicza o bogatym dorobku zawo­dowym, dobrana
i sprawdzona w trudnych waru­nkach.

Przykładowe realizacje